1390฿ 2599฿
จัดส่งฟรี เก็บเงินปลายทาง
รับประกันคืนสินค้าภายใน7วันหากไม่พอใจ
การจัดส่งทางkerry

 นาฬิกาข้อมือควอตซ์แฟชั่น    

1 เรือน ฿1,390   2 เรือน฿1,990 1  ชิ้นเพียงแค฿995   ใบสั่งซื้อล่าสุด

ลือชา เกตุวงษ์ (0****57172) 1 นาทีก่อน

 นาฬิกาข้อมือควอตซ์แฟชั่น    1 เรือน ฿1,390   2 เรือน฿1,990 1  ชิ้นเพียงแค฿995   

นายอนุชาติ (0****62783) 10 นาทีก่อน

 นาฬิกาข้อมือควอตซ์แฟชั่น    1 เรือน ฿1,390   2 เรือน฿1,990 1  ชิ้นเพียงแค฿995   

วัชรินทร์ สระทองพิมพ์ (0****33912) 9 นาทีก่อน

 นาฬิกาข้อมือควอตซ์แฟชั่น    1 เรือน ฿1,390   2 เรือน฿1,990 1  ชิ้นเพียงแค฿995   

นายอนุชาติ (0****41160) 5 นาทีก่อน

 นาฬิกาข้อมือควอตซ์แฟชั่น    1 เรือน ฿1,390   2 เรือน฿1,990 1  ชิ้นเพียงแค฿995   

นางสาวสิริพร อัญชลี (0****05423) 4 นาทีก่อน

 นาฬิกาข้อมือควอตซ์แฟชั่น    1 เรือน ฿1,390   2 เรือน฿1,990 1  ชิ้นเพียงแค฿995   

คริษฐา รุณจุตตุ (0****10733) 3 นาทีก่อน

 นาฬิกาข้อมือควอตซ์แฟชั่น    1 เรือน ฿1,390   2 เรือน฿1,990 1  ชิ้นเพียงแค฿995   

Thanyad Yoshikawa (0****84134) 2 นาทีก่อน

 นาฬิกาข้อมือควอตซ์แฟชั่น    1 เรือน ฿1,390   2 เรือน฿1,990 1  ชิ้นเพียงแค฿995   

กัญญาภัทร ศิริวุฒิญาดา (0****98940) 6 นาทีก่อน

 นาฬิกาข้อมือควอตซ์แฟชั่น    1 เรือน ฿1,390   2 เรือน฿1,990 1  ชิ้นเพียงแค฿995   

ชนะจิตร เต็มวิภาสสิริ (0****29407) 3 นาทีก่อน

 นาฬิกาข้อมือควอตซ์แฟชั่น    1 เรือน ฿1,390   2 เรือน฿1,990 1  ชิ้นเพียงแค฿995   

ชมภัชณัท​ ธัญ​ธน​รัต​ภพ​ (0****56284) 5 นาทีก่อน

 นาฬิกาข้อมือควอตซ์แฟชั่น    1 เรือน ฿1,390   2 เรือน฿1,990 1  ชิ้นเพียงแค฿995   

นายธนกฤต ชินพัฒนชัย (0****64452) 7 นาทีก่อน

 นาฬิกาข้อมือควอตซ์แฟชั่น    1 เรือน ฿1,390   2 เรือน฿1,990 1  ชิ้นเพียงแค฿995   

ปวริศา พร้อมพงษ์สกุล (0****87732) 5 นาทีก่อน

 นาฬิกาข้อมือควอตซ์แฟชั่น    1 เรือน ฿1,390   2 เรือน฿1,990 1  ชิ้นเพียงแค฿995   

ชนะจิตร เต็มวิภาสสิริ (0****57911) 5 นาทีก่อน

 นาฬิกาข้อมือควอตซ์แฟชั่น    1 เรือน ฿1,390   2 เรือน฿1,990 1  ชิ้นเพียงแค฿995   

ลือชา เกตุวงษ์ (0****32947) 9 นาทีก่อน

 นาฬิกาข้อมือควอตซ์แฟชั่น    1 เรือน ฿1,390   2 เรือน฿1,990 1  ชิ้นเพียงแค฿995   

สุพงษ์ อุทัย (0****41723) 3 นาทีก่อน

 นาฬิกาข้อมือควอตซ์แฟชั่น    1 เรือน ฿1,390   2 เรือน฿1,990 1  ชิ้นเพียงแค฿995   

สุธิดา นันตาคำ (0****19815) 8 นาทีก่อน

 นาฬิกาข้อมือควอตซ์แฟชั่น    1 เรือน ฿1,390   2 เรือน฿1,990 1  ชิ้นเพียงแค฿995   

คณากร สาคริก (0****63153) 3 นาทีก่อน

 นาฬิกาข้อมือควอตซ์แฟชั่น    1 เรือน ฿1,390   2 เรือน฿1,990 1  ชิ้นเพียงแค฿995   

ธิพาวรรณ์ ทรัพย์มี (0****52217) 5 นาทีก่อน

 นาฬิกาข้อมือควอตซ์แฟชั่น    1 เรือน ฿1,390   2 เรือน฿1,990 1  ชิ้นเพียงแค฿995   

วารุณี คำภาหล้า (0****30999) 5 นาทีก่อน

 นาฬิกาข้อมือควอตซ์แฟชั่น    1 เรือน ฿1,390   2 เรือน฿1,990 1  ชิ้นเพียงแค฿995   

ณัฐพล เทพสุขดี (0****59664) 3 นาทีก่อน

 นาฬิกาข้อมือควอตซ์แฟชั่น    1 เรือน ฿1,390   2 เรือน฿1,990 1  ชิ้นเพียงแค฿995   

ลือชา เกตุวงษ์ (0****57172) 1 นาทีก่อน

 นาฬิกาข้อมือควอตซ์แฟชั่น    1 เรือน ฿1,390   2 เรือน฿1,990 1  ชิ้นเพียงแค฿995   

นายอนุชาติ (0****62783) 10 นาทีก่อน

 นาฬิกาข้อมือควอตซ์แฟชั่น    1 เรือน ฿1,390   2 เรือน฿1,990 1  ชิ้นเพียงแค฿995   

วัชรินทร์ สระทองพิมพ์ (0****33912) 9 นาทีก่อน

 นาฬิกาข้อมือควอตซ์แฟชั่น    1 เรือน ฿1,390   2 เรือน฿1,990 1  ชิ้นเพียงแค฿995   

นายอนุชาติ (0****41160) 5 นาทีก่อน

 นาฬิกาข้อมือควอตซ์แฟชั่น    1 เรือน ฿1,390   2 เรือน฿1,990 1  ชิ้นเพียงแค฿995   

นางสาวสิริพร อัญชลี (0****05423) 4 นาทีก่อน

 นาฬิกาข้อมือควอตซ์แฟชั่น    1 เรือน ฿1,390   2 เรือน฿1,990 1  ชิ้นเพียงแค฿995   

คริษฐา รุณจุตตุ (0****10733) 3 นาทีก่อน

 นาฬิกาข้อมือควอตซ์แฟชั่น    1 เรือน ฿1,390   2 เรือน฿1,990 1  ชิ้นเพียงแค฿995   

Thanyad Yoshikawa (0****84134) 2 นาทีก่อน

 นาฬิกาข้อมือควอตซ์แฟชั่น    1 เรือน ฿1,390   2 เรือน฿1,990 1  ชิ้นเพียงแค฿995   

กัญญาภัทร ศิริวุฒิญาดา (0****98940) 6 นาทีก่อน

 นาฬิกาข้อมือควอตซ์แฟชั่น    1 เรือน ฿1,390   2 เรือน฿1,990 1  ชิ้นเพียงแค฿995   

ชนะจิตร เต็มวิภาสสิริ (0****29407) 3 นาทีก่อน

 นาฬิกาข้อมือควอตซ์แฟชั่น    1 เรือน ฿1,390   2 เรือน฿1,990 1  ชิ้นเพียงแค฿995   

ชมภัชณัท​ ธัญ​ธน​รัต​ภพ​ (0****56284) 5 นาทีก่อน

 นาฬิกาข้อมือควอตซ์แฟชั่น    1 เรือน ฿1,390   2 เรือน฿1,990 1  ชิ้นเพียงแค฿995   

นายธนกฤต ชินพัฒนชัย (0****64452) 7 นาทีก่อน

 นาฬิกาข้อมือควอตซ์แฟชั่น    1 เรือน ฿1,390   2 เรือน฿1,990 1  ชิ้นเพียงแค฿995   

ปวริศา พร้อมพงษ์สกุล (0****87732) 5 นาทีก่อน

 นาฬิกาข้อมือควอตซ์แฟชั่น    1 เรือน ฿1,390   2 เรือน฿1,990 1  ชิ้นเพียงแค฿995   

ชนะจิตร เต็มวิภาสสิริ (0****57911) 5 นาทีก่อน

 นาฬิกาข้อมือควอตซ์แฟชั่น    1 เรือน ฿1,390   2 เรือน฿1,990 1  ชิ้นเพียงแค฿995   

ลือชา เกตุวงษ์ (0****32947) 9 นาทีก่อน

 นาฬิกาข้อมือควอตซ์แฟชั่น    1 เรือน ฿1,390   2 เรือน฿1,990 1  ชิ้นเพียงแค฿995   

สุพงษ์ อุทัย (0****41723) 3 นาทีก่อน

 นาฬิกาข้อมือควอตซ์แฟชั่น    1 เรือน ฿1,390   2 เรือน฿1,990 1  ชิ้นเพียงแค฿995   

สุธิดา นันตาคำ (0****19815) 8 นาทีก่อน

 นาฬิกาข้อมือควอตซ์แฟชั่น    1 เรือน ฿1,390   2 เรือน฿1,990 1  ชิ้นเพียงแค฿995   

คณากร สาคริก (0****63153) 3 นาทีก่อน

 นาฬิกาข้อมือควอตซ์แฟชั่น    1 เรือน ฿1,390   2 เรือน฿1,990 1  ชิ้นเพียงแค฿995   

ธิพาวรรณ์ ทรัพย์มี (0****52217) 5 นาทีก่อน

 นาฬิกาข้อมือควอตซ์แฟชั่น    1 เรือน ฿1,390   2 เรือน฿1,990 1  ชิ้นเพียงแค฿995   

วารุณี คำภาหล้า (0****30999) 5 นาทีก่อน

 นาฬิกาข้อมือควอตซ์แฟชั่น    1 เรือน ฿1,390   2 เรือน฿1,990 1  ชิ้นเพียงแค฿995   

ณัฐพล เทพสุขดี (0****59664) 3 นาทีก่อน

 นาฬิกาข้อมือควอตซ์แฟชั่น    1 เรือน ฿1,390   2 เรือน฿1,990 1  ชิ้นเพียงแค฿995   

เขียนรีวิวของคุณ
เรื่องการช้อปปิ้ง

ผลการใช้งานจริงของผลิตภัณฑ์นี้จะถูกกำหนดตามสถานการณ์ของแต่ละบุคคล ไม่รับประกันว่าลูกค้าทุกคนจะมีผลเหมือนกับการโฆษณา หากลูกค้ามีคำถาม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์หรือ Line: maxmallth หรือทางอีเมล์ (contact@maxmallth.com) บริษัทเรามีสิทธิคำอธิบายสุดท้าย

วิธีการสั่งซื้อ

1.กดสั่งซื้อทันที

2.เลือกขนาดและจำนวนสินค้า

3.เขียนข้อมูลใบสั่งซื้อที่ถูกต้อง

4.เสนอใบสั่งซื้อ

5.บันทึกเลขใบสั่งซื้อ

6.รอรับสินค้า (7-10วัน จะส่งถึงบ้าน)

ถ้ามีปัญหาในการสั่งซื้อ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์หรือ Line: maxmallth

เรื่องการส่งคืน/เปลี่ยนสินค้า

1. การส่งคืน/เปลี่ยนสินค้าเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว:ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า บนพื้นฐานสินค้าไม่มีผลกระทบต่อการขายครั้งที่สอง ขอติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์หรือ Line: maxmallth หรือส่งอีเมลถึง contact@maxmallth.com บริการลูกค้าจะติดต่อลูกค้ากลับไปภายใน 1- 3 วัน คุณควรจ่ายค่าขนส่งในการส่งคืน /เปลี่ยน

2. การส่งคืน/เปลี่ยนสินค้าเนื่องจากเหตุผลด้านคุณภาพ: ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์หรือ Line: maxmallth หรือส่งอีเมลถึง contact@maxmallth.com บริการลูกค้าจะติดต่อลูกค้ากลับไปภายใน 1- 3 วัน เรารับผิดชอบเรื่องค่าขนส่งในการส่งคืน /เปลี่ยน

กระบวนการส่งคืน/เปลี่ยนสินค้า

1.ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์หรือ Line: maxmallth หรืออีเมล contact@maxmallth.com สมัครเพื่อขอเงินคืน / แลกเปลี่ยน

2.บริการลูกค้าตรวจสอบเหตุผลในการส่งคืน/เปลี่ยนสินค้าภายใน 1-3 วัน

3.บริการลูกค้าจะติดต่อบริษัทขนส่งมารับสินค้า

4.โกดังจะเช็คสินค้าเรียบร้อย

5.คืนเงิน: คืนเงินถึงบัญชีธนาคารที่ลูกค้าแจ้งให้ เปลี่ยนสินค้า : ส่งของใหม่ให้ลูกค้า


คำแนะนำ

1.การส่งคืน/เปลี่ยนสินค้าเนื่องจากเหตุผลด้านคุณภาพ ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง

2. การส่งคืน/เปลี่ยนสินค้าเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว ค่าขนส่งเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

3.โปรดรักษาบรรจุภัณฑ์ที่เรียบร้อย หากชิ้นส่วนที่ขาดหายไปหรือการเสื่อมสภาพจะส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ในการคืน /เปลี่ยน

4.กรุณาบอกเลขใบสั่งซื้อ ชื่อ โทรศัพท์และเหตุผลคืน/เปลี่ยนสินค้าให้บริการลูกค้า

5.กรุณาเสนอให้เลขบัญชีธนาคารในการคืนสินค้า

6.ขอบอกขนาดที่ลูกค้าต้องการในการเปลี่ยนสินค้า

ข้อมูลการติดต่อในการส่งคืน/เปลี่ยนสินค้า

1.ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์

2.Line ID: maxmallth

3.ส่งอีเมลถึง contact@maxmallth.com

เกี่ยวกับข้อร้องเรียน

เมื่อลูกค้าสั่งซื้อ ฝ่ายเรามุ่งมั่นจะให้บริการที่ดีที่สุดและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง หากลูกค้าไม่พอใจกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อบริการลูกค้าออนไลน์หรือส่งอีเมลถึง contact@maxmallth.com ฝ่ายเราจะช่วยแก้ไขปัญหาของลูกค้า

บริการลูกค้าออนไลน์&ร้องเรียน: contact@maxmallth.com / Line ID:maxmallth

เวลาการบริการลูกค้า: 9: 00-19: 00 น

เกี่ยวกับเรา

ร้าน Maxmallth ก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ.2559 เป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซมุ่งมั่นที่ให้ผลิตภัณฑ์ที่ดีและประสบการณ์การช็อปปิ้งที่น่าสนใจ

เราไปถึงทั่วโลก ควบคุมสถานที่กำเนิด วัตถุดิบ งานฝีมือของสินค้า เลือกเสื้อผ้า รองเท้าและกระเป๋า อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งจำเป็นประจำวันที่มีคุณภาพสูง ฯลฯ ด้วยรูปแบบธุรกิจนวัตกรรมและแอปพลิเคชันเทคโนโลยี การก่อสร้างใหม่การไหลเวียนของสินค้าที่มีอยู่ ดำเนินการต่อเพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรทางสังคม เพื่อสร้างมูลค่าให้ลูกค้า

ออเดอร์
ของฉัน
สั่งซื้อทันที
(สามารถชำระเงินปลายทางได้)
LINE